Som man tränar får man sälja!

Vad vi är

Vad vi gör

Vad vi tror

Kontakt

   

 Hem
 Våra tjänster

 NyhetsbrevKundfilmen
 Några tips
 Nyheter
 Kontakt
 Referenser
 Arkiv
 Länkar

 Pressreleaser Notiser
 Om Salestrain
 

 

 

 

Besöksbokning

 

Handen på hjärtat:

Är det så att även du ibland borde göra fler säljbesök hos potentiella kunder? Är nyrekryteringen riktigt effektiv alltid?

 

Vi har utvecklat en metod för att på 30 sekunder boka ett säljbesök hos en tilltänkt kund som vi inte har någon tidigare kontakt med.


Träningen består av två delar, en kort inledande del med teori samt en del med egna övningar (tyngdpunkten i träningen). Syftet är att bli skicklig i att via telefon boka säljbesök hos tilltänkta kunder. Säljarbetet görs sedan hos kunden (ingår inte i träningen).

 
Deltagarna utformar själva under vår ledning ett personligt manus för sina bokningssamtal, ett manus som skall följa de uppställda riktlinjerna från den inledande teoridelen. Manuset anpassas till säljarens unika förutsättningar (vad man säljer, hur man talar, etc.)
 

När manuset möter de uppställda kraven på personligt innehåll och omfattning, tränar varje deltagare på att läsa upp det för sig själva och för varandra, så att det även möter kraven på takt, ton och tydlighet. Detta görs för att manuset skall vara lagom långt och få hög kvalitet.

 

Tyngdpunkten i träningen är sedan att testa manuset mot verkliga kundämnen, som deltagarna har valt ut innan träningen börjar. En förberedd lista om cirka 20 önskade kunder utgör bas för denna praktiska övning, och tränaren är tyst bisittare vid verkliga samtal. Kort genomgång efter varje samtal, manuset förbättras kontinuerligt vid behov. Sedan ringer vi nästa kundämne omgående.

 

En slutsummering görs efter övningarna och tränaren lämnar förslag på detaljer att tänka på i fortsättningen för respektive deltagare. Varje deltagare skriver dessutom ett kontrakt med sig själv angående hur det fortsatta arbetet med att boka nya besök skall göras, kontraktet skall inte visas för någon annan utan utgör ett löfte till ”mig själv” om vad som skall göras framöver.

 

                       

                                                                                                             Några lösningar:
                                                                           Säljträning, Säljutbildning, Affärsmannaskap, Säljkurs, Affärsutveckling,                                                                            Coaching, Mentor, Kompetensutveckling, Ledarutveckling, Chef att hyra,                                                                            Rekrytering, Besöksbokning

Salestrain Sweden  Tel: 0702-838350  Fax: 0702-561582  Träffgatan 2 136 44 Handen  e-post: info@salestrain.se